PODPORA ŠPORTOVEJ ČINNOSTI KLUBU ZO STRANY MESTA PREŠOV

Ďakujeme Mesto Prešov – Oficiálna stránka za podporu športovej činnosti nášho klubu a veríme, že v pozitívnom trende budeme pokračovať aj v tej nasledujúcej sezóne.

More Articles