Cenník

detská atletika

Tréning 1-3 x Týždenne

50
/mesačne
 • 60 minút s kvalifikovaným trénerom
 • Náklady na štartovné poplatky
 • Sezóna tréningov september 2023/ jún 2024
 • Splatnosť do 10.dňa v mesiaci
 • Možnosť regulovať počet tréningov

atletická príprava mládeže A DOSPELÝCH

Tréning 2 x Týždenne

35
/mesačne
 • 60 minút s kvalifikovaným trénerom
 • Sezóna tréningov september 2021/ jún 2022
 • Splatnosť do 15. v mesiaci

Tréning 4-6 x Týždenne

65
/mesačne
 • 4-6 x týždenne atletický tréning 60-90 minút s kvalifikovaným trénerom
 • 1 x týždenne posilňovňa
 • 1 x bazén mesačne
 • Regenerácia podľa potreby
 • Sezóna tréningov 2023/2024
 • Splatnosť do 10. dňa v mesiaci

Tréning 2 x Týždenne

35
/mesačne
 • 60 minút s kvalifikovaným trénerom
 • Sezóna tréningov september 2021/ jún 2022
 • Splatnosť do 15. v mesiaci

Členské príspevky

45 € – Základný členský príspevok na dieťa. Sezóna trvá každý rok september– jún

Členský príspevok je povinný pre všetky deti, aj pri nástupe do tréningového procesu počas roka. 

Splatnosť  je pri nástupe do klubu a zaregistrovaní prihlášky. Variabilný symbol: 2023/2024.

Všeobecné bankové údaje, vzťahujúce sa na každú položku:

Bankové spojenie: Českoslovenká obchodná banka, a.s.

Číslo účtu: 40 2785 4354/7500

IBAN: SK15 7500 0000 0040 2785 4354

Poznámka: uvádzajte meno dieťaťa a mesiac úhrady poplatku