Náš tím

Šport Hrou Prešov

Náš tím

Šéftrénerka

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa – v odbore Športová Edukológia.
 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – v odbore Učiteľstvo telesnej výchovy s ukončenou špeciliazáciou v oblasti Atletiky.
 • Atletický tréner –  kvalifikácia III. stupňa vydané pod SAZ od roku 2017.
 • Rozhodca atletiky I. stupňa vydané pod SAZ.
 • Tréner Detskej atletiky.
 • Funkcionár v SAZ (Komisia DA, Komisia mládeže)
 • Koordinátor projektu Detskej atletiky pre Prešovský kraj.

Tréneri

 • Študentka Fakulty Športu – Učiteľstvo telesnej výchovy.
 • Bývala profesionálna atlétka.
 • Majsterka Slovenska a účastníčka Majstrovstiev sveta stredných škôl v atletike.
 • Rozhodca atletiky I.kvalifikačného stupňa.
 • Tréner atletiky I.kvalifikačného stupňa.
 • Odborná spôsobilosť trénera atletiky II.kvalifikačného stupňa.
 • Absolventka Fakulty Športu v Prešove v odbore – Učiteľstvo telesnej výchovy.
 • Tréner atletiky II.kvalifikačného stupňa.
 • Tréner Detskej atletiky.
 • Rozhodca atletiky I. Kvalifikačného stupňa.
 • Ukončený II. stupeň vysokoškolského vzdelania – Učiteľstvo telesnej výchovy.
 • Tréner Detskej atletiky.
 • Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa.
 • Tréner atletiky I.kvalifikačného stupňa.
 • Študentka pedagogickej fakulty – štúdia predškolskej a elementárnej pedagogiky.
 • Tréner Detskej atletiky.
 • Dlhoročná hráčška prax hádzanej Prešov.
 • Absolventka Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave – odbor trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (Mgr.) Dosiahnutý najvyšší 5.stupeň vzdelania v oblasti trénerstva so špecializáciou na atletiku.
 • Vyše 10 ročná prax v oblasti trénovania predškolského a mladšieho školského veku (4-10r.), staršieho školského veku (11-15r.).
 • Rozhodca atletiky I.kvalifikačného stupňa
 • Lektorka detskej atletiky
 

Naša história

Od roku 2016 sa snažíme vytvárať adekvátne podmienky pre deti od 4 rokov až po dospelú populáciu. Výber trénerov vždy podlieha výberovému konaniu aby sme naším deťom poskytli kvalitné a odborné trénerské vedenie. Od začiatku náš tréningový proces prebieha na atletickom štadióne, telocvični a v posilňovni. Fungujeme ako súkromné OZ a našou snahou je prepájanie jednotlivých vekových stupňov v tréningovom procese.

Od roku 2019 spolupracujeme s fitness centrom Prestige Fitness. Naši atléti sa zúčastňujú fyzioterapeutických procedúr z Fakulty Zdravotníckych odborov – Katedra fyzioterapie. K tréningovému procesu patrí aj funkčná diagnostika ktorú najstarší atléti realizujú na súkromnej klinike Agel Košice – Šaca, pod dohľadom športových lekárov. Každoročne sú deti testované vrámci zisťovania aktuálneho stavu pohybovej výkonnosti, pod vedením Pedagogickej fakulty a Fakulty športu.

V neposlednem rade vytvárame podmienky pre študentov a budúcich trénerov v rámci zastrešovania odbornej praxe priamo u nás v klube. 

Naša misia

Naším hlavným cieľom je vytváranie pozitívneho vzťahu pohybovej aktivite najmä v oblasti atletiky. Prioritou je vytváranie kvalitných tréningových  podnetov pre harmonický vývoj dieťaťa a poukázať na pozitívne vplyvy športu pre celkový rozvoj osobnosti. 

Naše hodnoty

Za hlavnú hodnotu nášho klubu môžme považovať radosť z pohybu, kooperácie v skupine, prekonávanie diskomfortných pocitov a najmä vytváranie potecionálnych reprezentantov v atletike našej krajiny.