TRÉNERI AKO SÚČASŤ EYOF 2022

Aj naši tréneri boli “Ready to shine” na EYOFe 2022 (Európsky olympíjsky festival mládeže). Pridali sme ruku k dielu ako rozhodcovia v sektore skoku do diaľky a trojskoku. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou, podieľať sa na organizácii, získať nové skúsenosti,zručnosti,kontakty a hlavne vidieť aktuálnu úroveň mládeže v atletike. Team AŠHPO 🤘🏻

More Articles