DOTÁCIA NA PODPORU ČINNOSTI ŠPORTOVÝCH KLUBOV 2022

MESTO PREŠOV 2022

MESTO PREŠOV v roku 2022 podporilo náš klub na nákup atletických dresov pre našich reprezentantov vo výške 2311 eur a tak svojou činnosťou prispelo k zvýšeniu kvalitatívnej úrovne nášho klubu.

More Articles